Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Linjer i udskolingen

På Ådalens Skole vælges der linjer, når eleverne starter i udskolingen i 6. klasse. Linjerne har forskelligt fokus og forskellige interessefelter, hvilket giver eleverne mulighed for at arbejde mere i retning af det, de interesserer sig mest for og som de bliver mest motiverede af. Vi vægter elevernes kompetencer og mål for fremtiden højt, når vi skal guide dem igennem valget i overbygningen.

Vi har valgt at lave linjer i udskolingen, da vi ser det som en fantastisk mulighed for vores elever. Muligheder der er med til at skabe fremskridt inden for læring og uddannelse. Fremtiden skal gribes og formes af mennesker, der tør, der er dygtige, der indgår positivt i fællesskaber, og der ser muligheder frem for begrænsninger - mennesker der er kreative og talentfulde. Rammer for denne udvikling, dannelse og læring skaber vi på Ådalen Skole. Folkeskolens rejsehold, Dansk Industri og KL anbefaler således linjer i udskolingen. Ligeledes viser en netop offentliggjort rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, at arbejdet med linjeorganisering kan være med til at styrke elevers motivation og faglige udbytte af undervisningen.

På linjen vil eleven være sammen med andre elever, der har samme faglige interesser. Og De lærere, der underviser på linjen, brænder for linjens fokus. De fire linjer er alle ligestillede med hensyn til afgangsprøver og er alle fagligt udfordrende og skal være med til at fastholde eller øge elevernes motivation for at gå i skole. På linjerne når eleverne de samme mål, dog med forskellige vinkler. 

Om linjerne:

  • De er båret af høj grad af faglighed
  • Fagdidaktikken er tilpasset de enkelte linjer
  • Det samlede linjetilbud favner bredt
  • Linjerne motiverer til læring - lyst til læring for den enkelte elev
  • Det er vigtigt at holde fokus på, at det væsentlige er læring, og at strukturen skal være et middel til at kvalificere undervisning og læring.

​Vi ser det som den fornemste opgave at fastholde lærernes engagement i og ejerskab til linjetanken, i lyset af det store arbejde det er, at tænke i profillinjer og det krav til løbende kontakt til den omgivende verden. Hvis vi ikke bibeholder engagement og motivation, får vi ikke profillinjer, der løbende udvikler sig.


De fire linjer:


Valg af linjer

Eleven fravælger to linjer, så der til rest er de to linjer der ligger nærmest elevens kompetencer eller drømme om et nyt fællesskab. Et fællesskab der bygger på kreativitet, nytænkning, Interesse og motivation.

Lærerne bag linjerne samt elevens nuværende lærere, vil ud fra elevens fravalg sammensætte de fire linjer. Dette med udgangspunkt i faglige, pædagogiske og sociale tilgange.

Linjerne er for fire år, så eleverne skal vælge med hjerte og hjerne i kombination.