Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

 

Vision

På Ådalens Skole skal børnene føle sig trygge og have en oplevelse af at være en del af et fællesskab. Vi ønsker at være en mobbefri skole, hvor vi udviser respekt og tolerance for hinanden.

 

Hvad er mobning?

Der er tale om mobning, når en person gentagne gange over tid bliver udsat for negative handlinger; verbale, fysiske eller digitale, fra en eller flere personer. Der er en ubalance i styrkeforholdet, hvor personen, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og føler sig hjælpeløs overfor den modparten.

Mobning kan være systematisk udelukkelse af en person fra gruppens fællesskab gennem længere tid. Mobning er ikke en konflikt i traditionel forstand og kan derfor ikke håndteres ved almindelig konfliktmægling.

Mobning er et gruppefænomen, der opstår i uhensigtsmæssige klassekulturer. Mobning skyldes ikke onde børn, men onde mønstre.

 

Hvordan undgår vi mobning?

Det bedste middel mod mobning er trygge, tolerante børnefællesskaber. I en klasse med sammenhold og forståelse for hinanden i børnegruppen har mobningen svært ved at opstå.

Klassetrivsel er et fælles ansvar, hvor skolen og forældrene er forpligtede på at samarbejde med trivselsfremmende tiltag som fx fælles arrangementer i og udenfor skolen. Der opfordres til, at forældregruppen i klassen udarbejder et årshjul for fælles trivselstiltag.

 

Skolen opbygger fællesskaber i og på tværs af klasserne og årgange på mange måder, bl.a ved  venskabsklasser, den årlige trivselsdag for hele skolen samt legepatruljen i pauserne.  

 

Ved klassedannelser prioriterer skolen tid til trivselsfremmende forløb, der styrker de nye klassers fællesskab for netop at skabe et trygt og godt læringsmiljø for børnene. 

Skolen underviser i konflikthåndtering og god adfærd på alle klassetrin.

Skolen underviser i netetik og digital dannelse, så børnene lærer om etisk korrekt adfærd samt sikkerhed online; herunder på sociale medier. Forældrene har et medansvar for at opdrage og interessere sig for deres børns digitale adfærd.

 

Skolen forventer, at forældrene fremstår som rollemodeller og understøtter en mobbefri skole gennem deres handlinger og kommunikation med skolen og andre forældre.

 

Når mobning sker

Det er afgørende, at alle skolens parter ved, hvad de skal gøre, når mobning opstår. 

Når mobning opstår, skal vi drage omsorg og vise forståelse for de direkte involverede børn. Da mobning er et gruppefænomen, skal vi arbejde med hele børnegruppen. Mobning bliver både håndteret og forebygget ved at have et vedvarende fokus på at opbygge positive fællesskaber med plads til alle børn. 

 

I tilfælde af mobning vurderer skolen, om der skal afsættes LKT-ressourcer jf. vores handleplan ”Når mobning sker”.

 

I tilfælde af mobning sikres det, at kontakten mellem skole og forældre sker på en direkte og målrettet måde, så alle parter bliver orienteret, kan reagere og alle kan deltage i samarbejdet om at håndtere og løse problematikken. 

 

 

Ådalens Skoles antimobbestrategi er revideret i december 2022

 

 

 

 

Dokumenter

Når mobning sker

Shape Created with Sketch.