Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for skole-hjem samarbejde

Formålet med Princip for skole-hjem samarbejdet er, at tydeliggøre forældres ansvar for understøttelse af udvikling, læring og trivsel for både fælleskabet og det enkelte barn, jf. Folkeskoleloven § 1, stk. 1(i).

Forældrerollen

Det forventes, at forældrene bakker op om fælleskabet i klassen ved at have en positiv tilgang til fælleskabet, de andre børn og forældre ved at spørge ind til fælleskabet, herunder hvad de laver sammen og hvad de kunne tænke sig at gøre.
Det forventes, at forældre deltager i skole-hjem samtaler, forældremøder og klassens sociale arrangementer samt bidrager til og understøtter hytteture m.v.
Det forventes, at forældre tager del i deres børns skolegang ved at spørge engageret og nysgerrigt ind til elevens hverdag, undervisning, faglige emner, dagens undervisning, kammerater, gruppearbejde og løsninger af konflikter som er en naturlig del af hverdagen
Det forventes, at forældrene sørger for at deres barn møder frisk og udhvilet i skole og på den måde er undervisningsparat.
Det forventes, at barnet møder med tasken pakket og med madpakke, drikkedunk, funktionelt pennalhus samt dagens aktuelle bøger/papir og idrætstøj.
Det forventes, at forældre hjælper barnet med hjemmearbejdet.

Kommunikation og samarbejde

Kommunikationen er afgørende for et godt arbejdsmiljø for børn og medarbejdere på skolen. Det betyder at skolen omtales i en god tone i hjemmet, herunder omtale af børn og voksne.
Forældre og det pædagogiske personale forventes at være rollemodeller og forbilleder for eleverne, med henblik på at understøtte en god omgangstone og undervisningsmiljø, hvor eleverne er åbne for samarbejde med alle klassekammerater.
Det gode skole-hjem samarbejde hviler på at kommunikationen fra skole til hjemmet og fra hjemmet til skolen er anerkendende, konstruktiv og positiv.
Kommunikation er en væsentlig del af skolens og forældrenes opgave. Imidlertid er der for skolens medarbejdere en begrænset afsat ressource til kommunikationen, hvorfor det er af afgørende betydning, at denne ressource vægtes og prioriteres, herunder at forældre henvender sig med omtanke i forhold til og med respekt for det pædagogiske personales vurdering af ressourcen og målretter henvendelser alene til det relevante personale.
Kommunikation mellem skole og hjem sker som udgangspunkt i Skoleintra. Her er målet at sikre vigtige beskeder mellem skole og hjem, hvorfor dialogen skal tilsigtes at være kort og præcis.
Skriftlig kommunikation er ansigtsløs, hvorfor sager af mere personlig karakter henstilles til at være mundtlig. Således opfordres der til at henvendelser sker i en åben form med ønske og personlig kontakt, fx ved at anmode om opringning i et angivet tidsrum.
Der henstilles til at undlade at være dømmende og/ eller belærende, men i stedet at være anerkendende, nysgerrig og interesseret i modtagerens perspektiv og stille åbne spørgsmål.

Opgaven som kontaktforælder(ii)

Målet er at understøtte samarbejdet mellem klasselærerne og forældregruppen, herunder at inddrage forældreperspektivet og ressourcerne i tilrettelæggelsen af det fælles skole-hjem samarbejde.

Kontaktforældrenes primære ansvar er at:

-  Fremme dialogen mellem forældre og personale i klassen
-  Styrke klassens trivsel og fællesskab
-  Agere konstruktivt talerør mellem klasserne, skolebestyrelsen og skolens ledelse
-  Bidrage til planlægning og afholdelse af forældremøder
-  Fokus på at vigtige emner kommer på dagsordenen til forældremøder
-  Tager initiativ til sociale arrangementer i klassen – afholdelse kan evt. uddelegeres til andre forældre

Vedtaget i Skolebestyrelsen 07.03.2019

 

---------------------

(i) Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

(ii) I hver klasse vælges der på første forældremøde efter sommerferien minimum 2 kontaktforældre. Det er op til den enkelte klasse om kontaktforældrene også varetager andre funktioner som fx festudvalg og klassekasseansvarlig. Dette drøftes ligeledes på første forældremøde evt. med udgangspunkt i ”Ådalens Skoles idekatalog til kontaktforældre”.