MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejen

Almenskolen og specialklasserne: Susanne Boll - 29 28 87 63 - sboll@frederikssund.dk

Almenskolen og Videnscenter: Lone Liisberg Helding - 29 28 88 14 - llhel@frederikssund.dk

 

Sundhedsplejen bistår lærerne på skolen med rådgivning og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag. 

Sundhedsplejen kan yde konkret sundhedsfaglig vurdering og rådgivning af lærerne og forældrene i forhold til enkelte børns udvikling, handicaps, sygdomme med videre. 

Sundhedsplejen rådgiver om sundhed og hygiejneforhold i skolen. 

Der gives rådgivning til skolerne, om de børn som lærerne finder har særlige behov. Dette sker kun efter aftale med forældrene.


Sundhedsplejens tilbud til skolebørn
Børnehaveklasse - indskoling

Sundheds/helbredssamtale med barn og forældre, hvor fokus er på barnets udvikling, trivsel og skolestart. Undersøgelse af syn, hørelse, vægt og højde

1. klasse

Sundhedscirkus. Børnene undervises 2 timer i 4 dage i følgende emner:
1. dag - Hold sig rask 
2. dag - Mad og måltider 
3. dag - Venskab og familie 
4. dag - Aktivitet og afslapning

Når børnene selv arbejder aktivt med disse emner, kan de meget bedre forstå og huske den viden de får.

3. klasse

Sundhedssamtale: Enkeltvis eller i grupper. Især trivsel og hvordan vi har det med hinanden fylder meget. 

5. klasse

Sundhedssamtale: Undervisning i pubertet og menstruation.

7. klasse

Sundhedseksperimentariet: Der er ca. 28 forskellige opgaver, hvor de unge arbejder med forskellige opgaver omkring sundhed, alkohol, kondital osv. 

8. klasse / 9. klasse - udskoling

Sundhedssamtale, vægt, højde, synsprøve og farvesyn efter behov. Emner som erhvervsvalg, ungdomskultur og livsstil vil være aktuelle.

Generelt

Åben konsultation: Sundhedsplejersken kan altid kontaktes af lærere og forældre, hvis der er behov.

Under hele forløbet vil sundhedsplejersken kunne tilbyde sundhedspædagogisk aktiviteter i emner, som er aktuelle for de forskellige klassetrin.