Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejen

Sara Folke Hansen - 5. - 9. årgang, inkl. Special og Videnscenter på disse årgange

Kan kontaktes på Aula eller tlf. 29 28 88 09

Karina Nielsen - 0. - 4. årgang, inkl. Special og Videnscenter på disse årgange

Kan kontaktes på Aula eller tlf. 21 66 63 90

 

Sundhedsplejen bistår lærerne på skolen med rådgivning og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag. 

Sundhedsplejen kan yde konkret sundhedsfaglig vurdering og rådgivning af lærerne og forældrene i forhold til enkelte børns udvikling, handicaps, sygdomme med videre. 

Sundhedsplejen rådgiver om sundhed og hygiejneforhold i skolen. 

Der gives rådgivning til skolerne, om de børn som lærerne finder har særlige behov. Dette sker kun efter aftale med forældrene.


Sundhedsplejens tilbud til skolebørn
Børnehaveklasse - indskoling

Sundheds/helbredssamtale med barn og forældre, hvor fokus er på barnets udvikling, trivsel og skolestart. Undersøgelse af syn, hørelse, vægt og højde

1. klasse

Screening af vækst. Vi måler højde og vægt.

3. klasse

Sundhedssamtale: Enkeltvis eller i grupper. Især trivsel og hvordan vi har det med hinanden fylder meget. 

5. klasse

Sundhedssamtale: Undervisning i pubertet og menstruation.

7. klasse

Sundhedseksperimentariet: Der er ca. 28 forskellige opgaver, hvor de unge arbejder med forskellige opgaver omkring sundhed, alkohol, kondital osv. 

8. klasse / 9. klasse - udskoling

Sundhedssamtale, vægt, højde, synsprøve og farvesyn efter behov. Emner som erhvervsvalg, ungdomskultur og livsstil vil være aktuelle.

Generelt

Åben konsultation: Sundhedsplejersken kan altid kontaktes af lærere og forældre, hvis der er behov.

Under hele forløbet vil sundhedsplejersken kunne tilbyde sundhedspædagogisk aktiviteter i emner, som er aktuelle for de forskellige klassetrin.