Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for digital dannelse og anvendelse af digitale medier

Formålet med princip for anvendelse af digitale medier er at skabe et grundlag for de bedste læringsforudsætninger for alle børn på Ådalens Skole.

Ådalens Skoles læringssyn[1] tager udgangspunkt i at læring sker i fællesskaber.

Ådalens Skole er rammen for læringen der tager udgangspunkt i dialogen i fællesskaberne.

Anvendelse af digitale enheder skal derfor tage udgangspunkt i fællesskabets værdiregelsæt[2] og at det digitale udvikler kompetencer.

Målet med princippet er at understøtte:

  • udviklende læringsfællesskaber for alle
  • børnenes digitale færdigheder
  • børnenes kritiske og etiske digitale kompetencer

 

Med digital dannelse forstås at den enkelte kan bringe egne digitale færdigheder i anvendelse, med henblik på at skabe læring i fællesskaber, gennem kritisk forholden til mulighederne de digitale medier tilbyder.

 

Anvendelse af digitale enheder skal understøtte børnenes læring, herunder hensyntagen til muligheder for dybdelæring[3]. Dybdelæring er kendetegnet ved dialog/samtale, skabelse af sammenhæng mellem tidligere og ny viden, forståelse af sammenhænge, sammenhænge mellem teori og praktik/hverdagsliv, samt refleksive processer.

 

Digital dannelse fordrer gennem sin kritiske tilgang, ejerskab til rammer og regler for anvendelse[4].

 

Med udgangspunkt i ovenstående, udarbejdes der i alle årgangs- og/eller klassefællesskaber, herunder evt. forældre, et reglesæt for anvendelse af digitale medier i skoletiden[5] på Ådalens Skole hvert år ved skoleårets start. Det anbefales at regelsættet er fælles på årgangene.

 

Manglende overholdelse af fællesskabernes regelsæt sanktioneres med inddragelse af digitale medier i skoletiden på Ådalens Skole[6].

Vedtaget i skolebestyrelsen 15. juni 2018

---------------------------------------------------

[1] Ådalens Skoles bygger undervisning på et socialkonstruktionistisk læringssyn.

[2] Værdier og etik udtrykt i Ådalens Skoles principper, samt  ordensregler.

[3] I modsætning til overfladelæring der er kendetegnet ved fragmenteret viden og udenadslære, samt teoretisk viden der ikke bringes i anvendelse og eller forholder sig til praktik/hverdagsliv.

[4] Elevrådet ved Ådalens Skole har i efteråret 2017 undersøgt børnenes anvendelse af digitale enheder og deres oplevelse af betydningen for læringen.

Undersøgelsen viser at digitale enheder er en betydningsfuld del af deres hverdag og fællesskaber og digitale enheder forstyrrer læringen for de fleste.

[5] Skoletid = undervisningstid og ophold på skolen, herunder arrangementer og undervisning/ture med Ådalens Skole uden for matriklen.

[6] Ved gentagne manglende overholdelse af fælleskabets regelsæt skal forældre sørge for afhentning af digitale medier.