Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for varieret skoledag

Formål:

For at tilgodese børnenes læring og trivsel tager planlægningen af skoledagen udgangspunkt i kerneopgaven.

Vores forståelse og princip for:

Ved en varieret skoledag forstår vi, at skoledagen er varieret over dagen, ugen, måneden og året. At planlægningen honorerer børns forskelligheder og måder at lære på. I variati-onen indgår også sammensætningen af børnene i grupper og perioder.

En varieret skoledag skal også indtænke læringsmiljøer. Variationen er derfor både at undervise inde og ude, ændre klasselokalet i indretning, samt huset/blokken, så lærings-miljøet understøtter variationen.

Samtidig er ’Åben Skole’ en del af den varierede skoledag. Det betyder inddragelse af andre aktører i skoledagen. Det gælder både udenfor skolen og på skolen.

Alt efter, om det er indskoling, mellemtrin eller udskoling, tilpasses den varierede skoledag.

I princippet indgår også at forholde sig aktivt og planlægningsmæssigt til de børn, som er særligt udfordret af skift.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 28. maj 2016