Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for supplerende undervisning

Den supplerende undervisning tager udgangspunkt i det, eleven har behov for i forhold til faglighed eller sociale relationer.

Den supplerende undervisning giver et nyt blik på den pædagogiske praksis i klassen med henblik på at finde nye pædagogiske tiltag og skabe en åbenhed for at afprøve dem.

Eleven og hjemmet inddrages så tidligt som muligt i indsatsen. Skolen møder hjemmet som ligeværdig med fagpersoner og med dialog i øjenhøjde.

Indsatsen følger skemaet for at komme så tæt på den daglige undervisning som muligt. Klassen og lærerteamet inddrages med henblik på at støtte op om indsatsen.

Ressourcer anvendes ud fra, hvad der er til elevens bedste. Eleven skal møde så få undervisere som muligt i indsatsen, som varetages af personale med relevant uddannelse og erfaring.

Det skal sikres, at der er en tovholder, som sikrer kommunikationen og at formål og handleplaner gøres tilgængelige for forældre og personalet omkring eleven.


Godkendt af skolebestyrelse den 24. april 2017