Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for hjemmearbejde

Der arbejdes med begreberne ”hjemmearbejde” og ”faglig fordybelse”. Dette princip omhandler hjemmearbejde.

Målet med hjemmearbejde er at støtte op om og styrke elevernes faglige udvikling. Hjemmearbejdet skal være målrettet den enkelte elevs faglige niveau.

Eleven skal selv kunne løse sine opgaver. Forældre skal støtte ved at afsætte tid og rum til hjemmearbejdet for barnet. Læring sker ofte i fællesskab og derfor opfordres forældre til at aftale kammeratgrupper, som laver hjemmearbejde sammen.

  • Hjemmearbejde peger frem og forbereder eleven til kommende læringsforløb i skolen.
     
  • Hjemmearbejde er daglig træning i grundlæggende færdigheder (fx læsning og regning).
     
  • Hjemmearbejde er større opgaver, som eleven arbejder med over længere tid (fx månedsopgave og læsning af roman).
     
  •  I de ældste klasser tilrettelægges hjemmearbejdet, så eleverne lærer studieteknik og gode vaner til brug på ungdomsuddannelserne.


Vedtaget af Skolebestyrelsen den 25. november 2015