Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for klassedannelse

Formål

At sikre velfungerende homogene klasser med henblik på at sikre alle børns læring og trivsel.

Typer af klassedannelse

Klassedannelse forekommer ved:

 • skolestart (0. klasse)
 • reduktion i, eller forøgelse(i) af, elevtallet på en årgang
 • ny klassedannelse kan forekomme hvis der er særlige pædagogiske hensyn, der kan betyde ændring i den eksisterende klassedannelse
 • etablering af linjeklasser på 6. årgang

Klassedannelse tager udgangspunkt i nedenstående (ikke prioriteret)

 • relationer mellem voksne og børn, og mellem børn indbyrdes
 • faglige og sociale forudsætninger
 • særlige forudsætninger og behov
 • køn

Ved klassedannelse senere i skoleforløbet beslutter skolelederen klassedannelsen.

Ved klassedannelse inddrages børnene i forhold til deres modenhed, herunder faglige interesser ved etablering af linjeklasser på 6. årgang.

Der tilstræbes (ikke prioriteret rækkefølge)

 • højt informationsniveau i forhold til børn og forældre
 • fagprofessionelle udarbejder på baggrund af ønsker forslag til klassedannelse
 • skolelederen har den endelige afgørelse for elevplacering

Vedtaget i skolebestyrelsen 07.03.2019

 

------------------------------
(i) Folkeskolelovens § 17 bestemmer, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Det betyder, at hvis antallet af elever vokser i løbet af skoleåret medfører det ikke automatisk en deling af klassen før næste skoleårs begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan jf § 17, stk. 1 tillade et højere elevtal i særlige tilfælde, dog ikke over 30.