Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for faglig fordybelse

Der arbejdes med begreberne ”hjemmearbejde” og ”faglig fordybelse”. Dette princip omhandler faglig fordybelse.

Målet med faglig fordybelse er at styrke elevernes faglige og alsidige udvikling. Aktiviteterne skal være målrettet den enkelte elevs faglige niveau med sammenhæng mellem fordybelsesaktiviteterne og elevens læringsmål. Aktiviteterne i den faglige fordybelse skal stimulere elevernes lyst til læring.

Eleven skal kunne følge den fagopdelte undervisning uafhængigt af aktiviteterne i fordybelsestiden. Eleverne deltager i hele den tid, der er afsat til faglig fordybelse.

  • Aktiviteterne skal ske i et længere perspektiv (og ikke fra dag til dag)
  • Den faglige fordybelse understøttes af personale med undervisnings- eller pædagogisk kompetence i forhold til den planlagte aktivitet.
  • Den faglige fordybelse opdeles, så der ikke er uhensigtsmæssig stor forskel i fagligt niveau og alder.
  • Faglig træning og faglige udfordringer tilpasses elevens niveau og behov gennem varierede og differentierede læringsformer og –miljøer med plads til både udfoldelse og ro.


Vedtaget af Skolebestyrelsen den 25. november 2015