Nyheder

I øjeblikket er følgende årgange lukket, for nye elever der ikke bor i skoledistriktet:

1. årgang
5. årgang
6. årgang
7. årgang
8. årgang

Specialklasser

Tilbuddet henvender sig til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, kendetegnet ved at den kognitive vurdering er, at eleven er langt under gennemsnittet i forhold til sin aldersgruppe eller

Videnscenter

Videnscenter for tale, sprog og læsning er et kommunalt og regionalt tilbud til elever med tale og/eller læsevanskeligheder.