Nyheder

Følgende årgange er lukket:

Specialklasser

Tilbuddet henvender sig til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, kendetegnet ved at den kognitive vurdering er, at eleven er langt under gennemsnittet i forhold til sin aldersgruppe eller

Videnscenter

Videnscenter for tale, sprog og læsning er et kommunalt og regionalt tilbud til elever med tale og/eller læsevanskeligheder.