Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Gruppeskift

Eleverne evalueres løbende, og der tages altid udgangspunkt i elevplanen. Desuden overleveres undervisningsmaterialelisten.

Flytning fra indskolingen til mellemtrinet:

Følgende vurderes:

 • Motorikken
 • Kunne kommunikere
 • Kunne skabe relationer til kammerater
 • Være selvhjulpen
 • Den faglige udvikling

Flytning fra mellemtrinet til udskolingen:

Følgende vurderes:

 • Gennemgang af skoleforløbet
 • Hvordan fungerer eleven socialt?
 • Elevens ansvar for fællesskabet
 • Den faglige udvikling
 • Elevens adfærd
 • Elevens fremtoning

Procedure ved gruppeskift:

 • Der skal inden gruppeskift laves en faglig og social vurdering af eleven.
 • Gruppeskift sker sædvanligvis efter 3. klasse til mellemtrinnet og 7. klasse til udskolingen. I tilfælde af, det sker på et andet tidspunkt skal der holdes et dialgomøde mellem forældre, psykologen, sagsbehandleren og kontaktlæreren inden 1. maj.
 • Gruppeskift kan ske på alle tider af året. Dog skal det passe ind i modtagende gruppes arbejdsplan.
 • Der skal være et overleveringsmøde inden eleven kan flyttes.
 • På overleveringsmødet skal man fokusere på, hvilke ressourcer og vanskeligheder eleven har. Skole/hjem-samarbejdet skal beskrives, og der skal samtales om elevens adfærd.
 • Der skal om nødvendigt afsættes personaleressourcer fra afgivende gruppe til aflevering af elev.
 • Når eleven er indsluset i en ny gruppe, er det den modtagende afdeling, der varetager samtlige udgifter omkring eleven.
 • Forældrene orienteres løbende om personalets overvejelser i forhold til gruppeskift.
 • Forældrene skal have mulighed for at kunne forberede deres barn på gruppeskift.