Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for lejrskole og ekskursioner

Formål

Det tilstræbes, at undervisningen suppleres med inddragelse af det omgivende samfund (overvejende Danmark) ved gennemførelse af ekskursioner og lejrskoler.

Et væsentligt mål er desuden at fremme et positivt samspil mellem elever.

Ekskursioner og lejrskoler bør understøtte Ådalens Skoles profil, hvilket betyder bevægelse, motion, sundhed, friluftsliv og andre former for fysisk aktivitet. I udskolingen kan skolens profil erstattes af eller foregå i samspil med klassens faglige linje.

Valget af destination bør foregå i samarbejde mellem elever og lærere, således at klassen oplever medbestemmelse og opnår ejerskab til rejsen.


Finansiering

Lejrskoler

  • Skolen bevilliger et grundbeløb til lejrskole.
  • I forbindelse med lejrskoler og ekskursioner m/overnatning, opkræves iht. FSL §50 stk. 6-8 et beløb udmeldt af Statens Husholdningsråd, der svarer til kostprisen for antal måltider svarende til antallet af overnatninger på lejrskolen.
  • Der kan søges om kommunal bevilling til udvekslingsrejser.


Elev og forældreinddragelse

Indtjening af midler til kollektiv opsparing

  • Skolebestyrelsen opfordrer, på baggrund af positive erfaringer til, at eleverne aktivt inddrages i finansiering af lejrskole.
  • Der opfordres på baggrund af ovenstående, til etablering af en kollektiv opsparingsordning til midler tjent af klassen.
  • En kollektiv opsparingsordning skal have bred tilslutning i forældregruppen, og der skal etableres administration af opsparingen bl.a. ved oprettelse af en konto i et pengeinstitut (foreningskonto).
  • Forældre har mulighed for at bidrage til opsparingen med frivillige donationer/indbetalinger.
  • Opsparingsordningen er ejet af klassen og der kan således ikke forekomme tilbagebetalinger ved fraflytninger fra klassen, og ligeledes skyldes der ikke ved tilflytninger af nye elever.
  • Destination/rejsemål aftales senest marts måned skoleåret før lejrskolen afholdes og det samlede opsparede beløb skal ved planlægningen dække alle udgifter for børnenes deltagelse (undtaget er skolens betaling og kostprisen for måltider).


Vedtaget i skolebestyrelsen d. 9. december 2019