Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Idrætspolitik

Ådalens Skoles formål ved idrætsundervisningen er, at eleverne skal få et bredt kendskab til de forskellige idrætstilbud der eksisterer og især, at de skal opleve en glæde ved at bevæge sig og bruge kroppen.

Faglige discipliner i idrætsundervisningen - eksempelvis:

Redskaber og gymnastik
- arbejde med grundlæggende gymnastiske færdigheder
- øge kropsbevidstheden
- udvikle balance- og koordinationsevnen
- styrke rytmefornemmelsen
- opnå smidighed, styrke og bevægelighed

Musik, bevægelse og udtryk
- arbejde med grundlæggende kropsbevidsthed
- styrke fornemmelsen for rytme
- få kendskab til kroppens udtryksmuligheder og tidens udtryksformer
- udvikle evnen til at samarbejde.

Løb, spring og kast
- arbejde med forskellige legeaktiviteter
- arbejde med grundlæggende løbe-, springe-, og kastemønstre
- kombinere individuelle og fælles aktiviteter

Boldspil
- arbejde med grundlæggende boldbasis
- få kendskab til forskellige typer boldspil.
- forstå tekniske og taktiske elementer i boldspillene
- få kendskab til andre kulturers traditioner

Natur og udeliv
- udvikle kreativitet og glæde ved at være i naturen
- få erfaring og færdigheder til at færdes i naturen
- få kendskab til friluftsliv
- lære at respektere og værne om naturen

Svømning (3.+4. kl.)
- der svømmes i Frederikssund og Slangerup svømmehal
- få kendskab til forskellige svømmediscipliner.
- få fortrolighed med vand.
- få kendskab til livredning/ genoplivning.
- Der er mulighed for at tage distancemærker 2 x årligt.

REGLER

Som en vigtig del af idrætsundervisning er omklædning og bad obligatorisk i alle timer og på alle klassetrin.

Udbyttet af idrætsundervisningen
Som ved al undervisning i skolen er det også i idræt af afgørende betydning for elevens udbytte, at denne møder forberedt til undervisningen. Dvs. idrætstøj, håndklæde og fodtøj (ude/ inde) medbringes.

Smykker mv.
Det er forbudt at bære smykker, ure og piercinger, der kan forvolde skade på en selv eller andre under udøvelsen af idræt.

Fodvorter
Eleven deltager alligevel i idræt, blot der under badning bruges badefodtøj, vikles en plastpose om foden eller bruges flydende sårplaster. Fodvorter skal naturligvis behandles straks de opdages.

Menstruation
Piger deltager som normalt i idrætsundervisningen. Nogle piger kan i menstruationsperioden være generte over at skulle bade med de øvrige piger efter idrætstimerne. I disse tilfælde laves en aftale med idrætslæreren med hensyn til at få klaret badningen.

Fritagelse
Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelse ved at angive årsag og varighed. Fritagelse ud over fire uger kan kun ske på grundlag af lægeattest. Fritagelse for bad kan af hygiejniske grunde ikke finde sted. Er en elev rask nok til at gå i skole, skal eleven også være med til både idræt og efterfølgende bad.
For elever, der er fritaget for deltagelse i idræt gælder, at de skal være til stede i undervisningen, da skolen har tilsynspligt.

Aktiviteter ud af huset, deltagelse i sociale arrangementer og stævner
Ved deltagelse i arrangementer uden for skolen i idrætsregi, er der pligt til at deltage aktivt, som i et hvert andet skolearbejde.

INDHOLD

0. – 2. kl.
Redskaber og gymnastik
Afsæt, svæv, landing, vægt på armene, hovedet nedad, rulninger, rotationer, balancer, sving, vægtoverførsler, bevægelser i redskabsmiljøer, forskellige små-redskaber, krops-bevidsthed.

Musik, bevægelse og udtryk
Balance, koordination og bevægelse til musik. Bevægelse til rytmer og remser, simple danse og sanglege, fortælle en konkret bevægelseshistorie med kroppen.

Løb, spring og kast
Tagfatlege, løbelege, løb på aktivitetsbaner, løb med temposkift, korte løb, lange løb, løbemønstre, lange spring, høje spring, spring over, spring ned, springmønstre, forskellige afsæt og landinger, kaste med forskellige rekvisitter, længdekast og præcisionskast.

Boldspil
Grundlæggende boldbasisfærdigheder: Kaste, gribe, sparke, drible, aflevere og modtage. Lære simple regler, arbejde med boldspil i simpel form, boldlege, småspil, arbejde med mange boldtyper.

Natur og udeliv
Erhverve kendskab til skolens nærmiljø, terrænlege, gamle idrætslege, oriente-ringslege i nærområdet.

3. – 6. kl.
Redskaber og gymnastik
Enkle spring, modtagninger, håndstand, flyverulle, rotationer, hæve, hænge, sving, afsæt på arme, kip, eksperimentere og kombinere færdigheder.

Musik, bevægelse og udtryk
Forskellige bevægelser i forskellige planer, tempi, retninger, bevægelsessammen-sætning til musik, egne lyde og rytmer samt fremvisning.

Løb, spring og kast
Starter, hurtigt løb, mellemdistanceløb, stafetløb, udholdenhedsløb, hækkeløb, længdespring, trespring, højdespring, spydkast, kuglestød, bold.

Boldspil
Grundlæggende boldbasisfærdigheder, spille forsvarsspil og angrebsspil, erhverve kendskab til og erfaring med de store boldspil.

Natur og udeliv
Forskellige orienteringsløb i nærområdet, erhverve kompetencer til at færdes i naturen, forskellige lege og orienteringsaktiviteter i nærområdet, grundlæggende færdigheder i at arbejde med kort, cykelture i nærområdet.

Svømning
Vandaktiviteter: Dykkerlege, orienteringslege, vandgymnastik, boldlege og alm. lege, flydeøvelser.
Svømmefærdigheder: Tilvænningsøvelser, rygcrawl, crawl, brystsvømning, ryg-svømning og butterfly.
Kendskab til sikkerhed i vand: Selvredning, livredning, bjærgning og alm. første-hjælp.

7. – 9. kl.
Boldspil
Langbold, softball, rundbold, håndbold, fodbold, amerikansk fodbold, volleyball, basketball, badminton, småspil, ultimate m.m.

Musik, bevægelse og udtryk
Behændighedsøvelser, redskabsaktiviteter, drama, rytmiske og musiske aktiviteter.

Natur og udeliv
Orienteringsaktiviteter, løb, stjerneløb, cykling.

Løb, spring og kast
Atletik, fysisk træning – herunder teori.


På vegne af idrætslærerne på Ådalens Skole