MENU
Aula_close Layer 1

True North Læringssystemet

Som en del af den målrettede kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereformen, indgik Frederikssund Kommune i 2014, et samarbejde med virksomheden True North, om et samlet kompetenceudviklingsforløb for alt pædagogisk personale og ledelsen på kommunens skoler.


Det er en velkendt sandhed, at børn lærer bedst, hvis de har det godt. True North giver nogle helt konkrete værktøjer til at arbejde med børnenes trivsel og selvtillid. Det skaber resultater i klasseværelset i form af øget faglighed og styrkede sociale kompetencer.


True North bygger på den nyeste viden om børns læring, og flere undersøgelser viser, at lærings- og undervisningsstrategierne giver gode resultater. De arbejder med kompasser, der sætter kursen for egen læring.


Læringskompasset bruges til at vise børnene, hvordan de lærer bedst, og hvordan de husker det, de lærer. Det er ikke nok, at læreren sætter flueben ved de rigtige opgavebesvarelser, som da mor var barn. Resultaterne bliver bedre, når børnene giver feedback til hinanden på deres besvarelser og øvelser. Læreren læser naturligvis også elevernes opgavebesvarelser igennem og hjælper med feedback og formulering af læringsmål.


Karakterkompasset handler om, at eleverne skal udvikle en stærk karakter. Der arbejdes med elevernes sociale kompetencer, så de får opbygget eller styrket deres personlige karakter. De lærer, hvad det vil sige at tage ejerskab og erfarer, at det kræver mod at lære - eleverne skal nemlig turde fejle for at lære.